بانوان

چون معمولا سایز بالاتنه و پایین تنه خانم‌ها با هم متفاوت است. به همین دلیل است که قبل از انجام هر خریدی، به ویژه خرید اینترنتی باید سایز بالاتنه و پایین تنه را به صورت جداگانه به دست آورند

دور سینه

دور باسن دور کمر سایز

۸۴

۹۲ ۶۴

۳۴

۸۸

۹۶ ۶۸

۳۶

۹۲

۱۰۰ ۷۲

۳۸

۹۶

۱۰۴ ۷۶

۴۰

۱۰۰

۱۰۸ ۸۰

۴۲

۱۰۴

۱۱۲ ۸۴ ۴۴

۱۰۸

۱۱۶

۸۸

۴۶

۱۱۴ ۱۲۲ ۹۶

۴۸

۱۲۰ ۱۲۸ ۱۰۰

۵۰

How To Measure


برای انتخاب ساز به موارد زیر دقت کنید:

اندازه‌ها را به روز کنید

هر کشور سایز خودش را دارد